Bạn muốn mua Cỏ nhân tạo ?


  Cỏ nhân tạo sân bóng

  Xem tất cả
  • Thương hiệu: AVG
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 12.600 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  150.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 13.650 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5-6 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  168.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 13.650 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: 7-8 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  168.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 16.800 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: Trên 6 năm
  Tư vấn ngay!

  Cỏ nhân tạo sân golf

  Xem tất cả
  Giảm giá!
  280.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 13mm
  • Mật độ: 54.600 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: AVG
  • Chiều cao: 10mm
  • Mật độ: 46.200 mũi/m2
  • Phân khúc: cao
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!

  Cỏ nhân tạo sân vườn

  Xem tất cả
  • Thương hiệu: AVG
  • Chiều cao: 30mm
  • Mật độ: 16.800 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: Trên 5 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  280.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 13mm
  • Mật độ: 54.600 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  130.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 30mm
  • Mật độ: 14.700/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 4-5 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  150.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 3cm
  • Mật độ: 16,800 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!