Bạn muốn mua Cỏ nhân tạo ?


  Cỏ nhân tạo sân bóng

  Xem tất cả
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 13.650 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  Giảm giá!
  150.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 13.650 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 6 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!

  Cỏ nhân tạo sân vườn

  Xem tất cả
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 2.5 - 3cm
  • Mật độ: 140 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 2.5 - 3cm
  • Mật độ: 140 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!