Cỏ Nhân Tạo Sân Vườn DTP30V05

Giá: 185.000

  • Thương hiệu: AVG
  • Chiều cao: 30mm
  • Mật độ: 16.800 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: Trên 5 năm