Thời gian thi công 1 sân bóng mất bao lâu?

Trong điều kiện tự nhiên thuận lợi, đối với một sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người, thời gian thi công sân cỏ nhân tạo khoảng 25 – 35 ngày.