Bạn muốn mua ?


  • Thương hiệu:
  • Chiều cao:
  • Mật độ:
  • Phân khúc:
  • Thời gian khai thác:
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu:
  • Chiều cao:
  • Mật độ:
  • Phân khúc:
  • Thời gian khai thác:
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu:
  • Chiều cao:
  • Mật độ:
  • Phân khúc:
  • Thời gian khai thác:
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.200 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: 8 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 11.020 mũi/m2
  • Phân khúc: Tốt
  • Thời gian khai thác: 7 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 16.800 mũi/m2
  • Phân khúc: Cao cấp
  • Thời gian khai thác: Trên 6 năm
  Tư vấn ngay!

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP