Bạn muốn mua ?


  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 13.650 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm
  Tư vấn ngay!
  • Thương hiệu: AVG
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Giá rẻ
  • Thời gian khai thác: 3-4 năm
  Tư vấn ngay!

  CÂU HỎI THƯỜNG GẶP