Hạt Cao Su

Hạt cao su trải sân cỏ nhân tạo là sản phẩm thường được sản xuất từ phê liệu cao su: ba via, lốp… Kích thước hạt cao su thông dụng: 1-4mm, thông thường tỷ lệ bột/ tạp trong hạt cao su sân bóng thường ở mức 10%. Định mức hạt cao su cho sân bóng từ 4-6 kg/m2, phụ thuộc nhiều vào loại cỏ và ngân sách của chủ đầu tư.
Liên hệ hotline 0968.924242