Cỏ nhân tạo DTP11

Giá: 120.000

  • Thương hiệu: AVG
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 10.080 mũi/m2
  • Phân khúc: Giá rẻ
  • Thời gian khai thác: 3-4 năm