Cỏ sân vườn DTP20C02

Đánh giá:

Thông số kỹ thuật

Chiều cao sợi cỏKhoảng cách dòng cỏMật độ sợi cỏSố lớp đế

096.892.4242