Cỏ nhân tạo DTP 53

Giá: 200.000

  • Thương hiệu: CCGrass
  • Chiều cao: 5cm
  • Mật độ: 13.650 mũi/m2
  • Phân khúc: Khá
  • Thời gian khai thác: 5 năm