Bạn muốn mua Sơn cho sân tennis ?


    Sơn cho sân tennis

    Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

    CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

    Đầu tư sân cỏ nhân tạo thì bao lâu thu hồi vốn?

    Thời gian thu hồi vốn phụ thuộc khá nhiều yếu tố như: Chi phí đầu tư, giá thuê đất, khu vực kinh doanh,… Theo kinh nghiệm các dự án Thế Giới Thể Thao đầu tư hoặc tư vấn cho khách hàng đầu tư, thời gian thu hồi vốn trung bình từ 18-24 tháng tính từ ngày bắt đầu vào hoạt động. Xem thêm: